• Școala noastră

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

Consultare on-line privind rolul temelor pentru acasă

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Știinte ale Educației organizează în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă. Demersul se adresează actorilor educaționali din învățământul primar, gimnazial și liceal și presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate în funcție de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi și părinți.

Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordări în ceea ce privește rolul acestor activități de învățare, respectiv corectarea unor disfuncționalități semnalate.

Astfel, datele ce urmeaza a fi colectate vor permite identificarea stării de fapt în privința temelor pentru acasă și vor contura variante de ameliorare a eventualelor derapaje prin adoptarea unor instrumente de reglementare. Nu se solicită date personale, iar răspunsurile centralizate sunt confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul consultarii.

Pentru cei interesați, chestionarele sunt disponibile aici:

 

  *  Cadre didactice: https://www.surveymonkey.com/r/teme_cadre_didactice
  *  Elevi: 
https://www.surveymonkey.com/r/teme_elevi
  *  Părinți: 
https://www.surveymonkey.com/r/teme_parinti

 

***************************
BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
BUCURESTI, ROMÂNIA
Str. Spiru Haret 10, sector 1, 010176
telefon: +40 (21) 315.04.21
fax: +40 (21) 317.24.90

Anunt - Achiziții Publice

 

ANUNȚ

 

 

Autoritatea contractantă, Școala Gimnazială “ELENA CUZA “ Iasi cu sediul în Iași , strada Canta Nr.10, având codul fiscal 17126403, invită operatorii economici interesați să execute lucrarea prin cumpărare directă la Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) :

Denumirea achiziție: Lucrări REPARAȚII INVELITOARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ“ ELENA CUZA “ Iași

Tip achizitie: Cumpărari directe

Tip contract: LUCRĂRI

Cod CPV: 45261900-3 Lucrări de reparare și intreținere acoprișuri

Valoarea estimată : 280.000 RON inclusiv TVA .

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut aplicat ofertelor declarate admisibile. O oferta este considerată admisibila dacă îndeplinește toate conditiile de admisibilitate care rezulta din documentatia de atribuire

Vor fi acceptate doar ofertele agenților economici înregistrați în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice ( SEAP).

Achiziția de la ofertantul desemnat câstigator va fi făcută din catalogul electronic din SEAP.

            Oferta se va depune la sediul școlii“ Elena Cuza” Iași până la data de 17.11.2017, ora 12,00.

Deschiderea ofertelor se va efectua în data de 17.11.2017, ORA 14,00.

         Informații suplimentare: Documentația de atribuire și anume: Caietul de sarcini, formularele și modelul de contract(prevederile contractuale) se gaseste disponibila gratuit la sediul unității noastre.

Mesajul directorului_an școlar 2017-2018

Dragi elevi, stimați părinți și profesori,

   Școala Gimnazială ”Elena Cuza”, școală integratoare, multiculturală și deschisă spre educație, reprezintă locul unde învățăm unii de la alții să fim puternici; învățăm să ne respectăm unii pe alții pentru că Nouă ne pasă! Acesta este motto-ul nostru. Acesta este dezideratul nostru așa cum și patronul spiritual, prima doamnă a României, Elena Cuza, este un model pentru toți de perseverență, devotament și pasiune.

   Dragi elevi, succes! Sper ca școala să devină pe zi ce trece mai plăcută și mai interesantă pentru voi!

  Stimați părinți, vă încredințez că elevii noștri și copiii dvs. se vor bucura de toată grija și atenția pentru a-și însuși educația pe care o merită.

  Dragi colegi profesori, suntem aici în misiunea care dă formă viitorului. Viitorul va arăta așa cum noi îl vom modela.

Succes tuturor și un an școlar împlinit!

Director,

Prof. Antoci-Georgiana-Livia


Pentru foto click aici.

Important

Stimați părinți,
 
În zilele de 24 și 25 iulie, vă așteptăm, conform programului de mai jos, ÎNSOȚITI de copiii dvs., pentru a vă informa despre achiziționarea ținutei școlare obligatorii, necesară în anul școlar 2017 - 2018.
 
PROGRAM
 CLASELE Pregătitoare,  I și a II-a - LUNI, 24.07.2017, ora 18.00
 CLASELE a III-a și a IV-a - MARȚI, 25.07.2017, ora 18.00
 CLASELE GIMNAZIALE a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a - MARȚI, 25.07.2017, ora 18.00

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3