• Școala noastră

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

Anunț selecție elevi Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA CUZA”, IAȘI


Anunță organizarea selecției echipei de elevi pentru Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s” în vederea participării la Activitatea de învățare 5, din perioada 18-22 martie 2019, în Sofia, Bulgaria.

 

Calendarul selecției


Etapa

Termen

Informarea elevilor în locurile disponibile la aviziere și pe site-ul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași;

 

 

11-15 februarie 2019

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție

 

15-22 februarie 2019

Evaluarea dosarelor înscrise

22 februarie 2019

Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve

25 februarie 2019

Depunerea contestaţiilor și soluţionarea acestora

25 februarie 2019

Afișarea rezultatelor finale

25 februarie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

• Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași

• Candidaţii trebuie să aibă, minimum, vârsta de 12 ani;

• Candidatul nu a beneficiat/ beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

                                                          

CONDIŢII DE SELECŢIE:

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii;

• Realizarea unor materiale pe tema proiectului;

• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 9 în semestrul I al anului şcolar 2018-2019;

• Media 10 ( zece) la purtare;

• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în această ordine):

 

     CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

  • Cerere de înscriere (formular tip);
  • Copie xerox după certificatul de naştere;
  • CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
  • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
  • Media generală la purtare și la limba engleză (testare la limba engleză)

Suspendare cursuri - 25 ianuarie 2019

Conform OMEN 3097/23.01.2019, în ziua de vineri, 25.01.2019, sunt suspendate cursurile în toate unitățile de învațământ preuniversitar din țară.

Școala pentru valori autentice

  FIȘĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN ȘCOLAR 2018-2019

 

 1.Luna Noiembrie 2018 – Sănătate și mișcare


 2.Programul activităților - click aici.


 3.Rezultate înregistrate:

      a. toți elevii școlii au fost implicați, în cel puțin o activitate ce promovează mișcarea

      b. colectarea de materiale utile la activitățile extrașcolare (pliante, flyere etc.)


 4.Modalităţi de promovare în comunitate

     a. activitatea Food Waste Combat a fost promovată de TVR Iași -  https://www.facebook.com/JurnalulRegionalTVRIASI/ videos/257942298400943/

       b. https://www.facebook.com/ScoalaElenaCuzaIasi/

       c. http://scoalaecuza.ro/

    5. Impactul educativ:

        a. adoptarea unui stil de viață sănătos

      b. profesionalizarea serviciilor educaționale oferite beneficiarilor direcți, indirecți

      c. aptitudinea de a lucra în echipă

      d. capacitatea de a promova valorile unui comportament sănătos

Pentru foto click aici.

Director: Prof. Antoci Georgiana- Livia

Consilier educativ: Prof. Manole Maricica

Mesaj director

Dragi elevi, stimați părinți și profesori

 

 

            ”Crede în tine! Întotdeauna e loc de mai bine!” dă startul noului an școlar pe care îl vrem și mai reușit decât precedentul. Septembrie ne provoacă să privim cu un ochi în trecut, iar cu celălalt, spre viitor.

            În 2017-2018, împreună, am creat imaginea unei școli vii, care se implică și căreia îi pasă. Felicităm din inimă pe elevii care ne-au depășit așteptările prin bunele și foartele bune rezultate obținute și îi încurajăm pe toți copiii să se autodepășească.

            Acest progres nu s-ar fi realizat fără implicarea părinților, care crește de la an la an, și dedicarea colegilor profesori. Cu toții vedem, în sălile de clasă și în proiectele derulate, munca tuturor de a transforma în bine școala noastră.

            Și pentru că noi am demonstrat că suntem uniți și putem face lucruri mari, vă invit ca împreună să avem un nou an școlar mai bun decât toți cei trecuți. Și putem face asta doar împreună. Școala Gimnazială ”Elena Cuza” e deschisă tuturor celor care privesc educația ca pe o șansă și un dar, iar nu ca pe o obligație de care trebuie să ne achităm fără să ne pese. Iar nouă ne pasă, nu-i așa?!

De aceea, vrem să vă fim alături și să ne bucurăm la sfârșit nu doar de rezultate cu care să ne mândrim, ci cu elevi capabili și pregătiți să reușească în viață.

Succes, inspirație și voință!

 

Director,

Georgiana-Livia Antoci

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3