• Școala noastră

Școala Gimnazială  „Elena Cuza” Iași

 

POSTURI VACANTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022


 • Prof. pentru învățământ primar : 1 post (rezervat CCC-01.09.2021-01.11.2021)
 • Limba engleză:  18 ore (rezervat CCC - 01.09.2021-22.12.2021)
 • Elemente de  limba latină și de cultură romanică: 2 ore
 • Fizică : 16 ore
 • Chimie: 9 ore
 • Geografie: 3 ore
 • Istorie: 9 ore (rezervat-ore catedră profesor titular)
 • Educație plastică: 5 ore (rezervat-ore catedră profesor titular)
 • Educație Tehnologică: 5 ore (rezervat-ore catedră profesor titular)
 • Educație fizică și sport: 18 ore (rezervat CCC-01.09.2021-31.03.2022)
 • Educație fizică și sport: 16 ore
 • Tehnologia informației și comunicării: 4 ore 
 • Director,                                       Secretar,
  Prof. Antoci Georgiana-Livia      Ec. Onofraș Maria

  inv primar 2021