• Școala noastră

Proiecte şi activităţi

Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe

 ___

Geotropismul – abordări interdisciplinare (coordonatori Manole Maricica şi Popa Violeta)

inv primar 2021