• Școala noastră

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

Școala Gimnazială ”E. Cuza” Iași - premiată

scoala e cuza premiata

Ziua portilor deschise - 28 FEBRUARIE 2019

Suspendare cursuri - 25 ianuarie 2019

Conform OMEN 3097/23.01.2019, în ziua de vineri, 25.01.2019, sunt suspendate cursurile în toate unitățile de învațământ preuniversitar din țară.

Anunț selecție elevi Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA CUZA”, IAȘI


Anunță organizarea selecției echipei de elevi pentru Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s” în vederea participării la Activitatea de învățare 5, din perioada 18-22 martie 2019, în Sofia, Bulgaria.

 

Calendarul selecției


Etapa

Termen

Informarea elevilor în locurile disponibile la aviziere și pe site-ul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași;

 

 

11-15 februarie 2019

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție

 

15-22 februarie 2019

Evaluarea dosarelor înscrise

22 februarie 2019

Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve

25 februarie 2019

Depunerea contestaţiilor și soluţionarea acestora

25 februarie 2019

Afișarea rezultatelor finale

25 februarie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

• Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași

• Candidaţii trebuie să aibă, minimum, vârsta de 12 ani;

• Candidatul nu a beneficiat/ beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

                                                          

CONDIŢII DE SELECŢIE:

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii;

• Realizarea unor materiale pe tema proiectului;

• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 9 în semestrul I al anului şcolar 2018-2019;

• Media 10 ( zece) la purtare;

• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în această ordine):

 

     CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

  • Cerere de înscriere (formular tip);
  • Copie xerox după certificatul de naştere;
  • CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
  • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
  • Media generală la purtare și la limba engleză (testare la limba engleză)

Școala pentru valori autentice

  FIȘĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN ȘCOLAR 2018-2019

 

 1.Luna Noiembrie 2018 – Sănătate și mișcare


 2.Programul activităților - click aici.


 3.Rezultate înregistrate:

      a. toți elevii școlii au fost implicați, în cel puțin o activitate ce promovează mișcarea

      b. colectarea de materiale utile la activitățile extrașcolare (pliante, flyere etc.)


 4.Modalităţi de promovare în comunitate

     a. activitatea Food Waste Combat a fost promovată de TVR Iași -  https://www.facebook.com/JurnalulRegionalTVRIASI/ videos/257942298400943/

       b. https://www.facebook.com/ScoalaElenaCuzaIasi/

       c. http://scoalaecuza.ro/

    5. Impactul educativ:

        a. adoptarea unui stil de viață sănătos

      b. profesionalizarea serviciilor educaționale oferite beneficiarilor direcți, indirecți

      c. aptitudinea de a lucra în echipă

      d. capacitatea de a promova valorile unui comportament sănătos

Pentru foto click aici.

Director: Prof. Antoci Georgiana- Livia

Consilier educativ: Prof. Manole Maricica

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3